You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bedrijfsvideo Zorg

Een belangrijk element in onze maatschappij is zorg. Zorg voor wonen, leven en welzijn. Mensen willen niet alleen maar worden ook gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven met behulp van zorg via zorgverleners, thuiszorg, etc.
Voor Priva Zorg in Amsterdam maakten we deze bedrijfsvideo over hoe zij deze taak in de samenleving opgepakt hebben. Zorg verlenen aan ouderen, maar ook aan andere hulpbehoevenden in de omgeving. Bedrijfsvideo is wellicht geen goede term in dit onderwerp …


Bedrijfsvideo PrivaZorg

Ik ben Iwan Parisius, directeur van privazorg amsterdam en omstreken.

Privazorg is een thuiszorgorganisatie die op een unieke manier de regie bij de zorgvrager laat, bij degene waar het bij hoort.

Wij bieden begeleiding, verzorging en verpleging bij de mensen thuis. Begeleiding aan licht verstandelijk gehandicapte 18 plussers, en we bieden palliatief terminale zorg bij de mensen thuis op het moment dat ze uitbehandeld zijn en een levensverwachting hebben van maximaal drie maanden.

Wat ons bijzonder maakt is dat wij een kleine overheid hebben van vier mensen op kantoor en daarmee heel Amsterdam bestrijken. Daarnaast zijn er bij ons tussen de tachtig en de negentig zzp-ers continu actief in de hele streek.

Onze grootste kracht is dat we werken in een één-op-één situatie. Dat doen we met zzp-ers. Het voordeel met zzp-ers is dat ze flexibel zijn, betrouwbaar, en een commitment aangaan voor een langere tijd.
Juist met één-op-één situaties creëren wij een hogere betrokkenheid en daarmee comfort en veiligheid in vaak moeilijke situaties.

Wanneer er bij u een zorg indicatie is vastgesteld door bijvoorbeeld een huisarts of het ziekenhuis, komt er binnen 24 uur een zorgcoördinator van ons bij u langs om de wensen door te nemen en te zorgen dat er een juiste match ontstaat tussen u en de zorgverlener.

Deze match is zo belangrijk omdat de zorgverlener vaak gedurende langere tijd bij u over de vloer komt. De juiste klik kan zelfs bijdragen aan een sneller herstel.
Neem daarom bij een zorgindicatie altijd contact op met priva-zorg. Omdat thuiszorg ook persoonlijk kan.

Het geheim van een goede bedrijfsfilm zit in het kunnen vangen van de sfeer en de cultuur in de beelden.